แผนที่การเดินทาง อีเมล

_CMN_JAVASCRIPT

การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพ - อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


เส้นทางที่ ๑ จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข ๑) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ (ถนนสายเอเซีย) ที่อยุธยา -อ่างทอง ถึงอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ ๑๕๐กิโลเมตร แยกเข้าสู่เส้นทางตากฟ้าตรงไปตลอดเลยจนถึงสี่แยกเขาทราย (ทางหลวงหมายเลข ๑๑) ระยะทางประมาณ ๑๕๐กิโลเมตร พอถึงสี่แยกเขาทราย (พิจิตร) เลี้ยวซ้ายไปอำเภอทับคล้อ (ไปอำเภอตะพานหิน) อีก ๓กิโลเมตร พอถึงอำเภอทับคล้อซอยเข้าวัดจะอยู่ทางขวามือ พอเข้าซอยวัดให้ตรงไปสุดซอย ประมาณ ๑กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ ๓๐๐กิโลเมตร

เส้นทางที่ ๒ จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข ๑) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ที่อยุธยา ถีงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข้าเส้นทางจ.นครสวรรค์ - จ.พิษณุโลก (ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗) ถึงแยกอ.โพธิ์ประทับช้าง -แยกเข้าเส้นทางไปอ.ตะพานหิน จากอ.ตะพานหิน (ชุมทางรถไฟตะพานหิน) - อ.ทับคล้อ ระยะทางอีก ๒๐ กิโลเมตร ซอยเข้าวัดจะอยู่ทางซ้ายมือ พอเข้าซอยวัดให้ตรงไปสุดซอย ประมาณ ๑ กิโลเมตร รวมระยะทาง ๓๔๐ กิโลเมตร

เดินทางโดยรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพ-อำเภอทับคล้อ (สถานีรถไฟตะพานหิน)
เส้นทางเริ่มจากสถานีรถไฟหัวลำโพงมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไป - กลับ ระหว่าง กรุงเทพฯ-พิจิตร ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๕ - ๖ ชั่วโมง สามารถขึ้นได้จากสถานีสามเสน บางซื่อ ดอนเมือง ผ่านสถานีอยุธยา - สถานีชุมทางบ้านภาชี - สถานีลพบุรี - สถานีบ้านตาคลี - สถานีนครสวรรค์ - สถานีอำเภอชุมแสง และสถานีอำเภอตะพานหิน จากสถานีรถไฟอำเภอตะพานหินท่านสามารถต่อรถโดยสารไปยังวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) อำเภอทับคล้ออีก ๒๐ ก.ม.การรถไฟแห่งประเทศไทย

* สนใจติดต่อหน่วยประชาสัมพันธ์การรถไฟ โทร. 0-2223-7010, 0-2223-7020

เส้นทางการเดินรถบริษัท ขนส่ง จำกัด จากสถานีขนส่งจตุจักรไปอำเภอทับคล้อ
มีรถประจำทาง (บขส. สีส้ม) ไป - กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ - พิจิตร ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถ.กำแพงเพชร ๒ มีบริการโดยสารรถ บขส. สีส้มและรถโดยสารรถปรับอากาศชั้นสอง เส้นทางการเดินรถของบริษัท ขนส่ง จำกัด และยังมีรถประจำทางปรับอากาศ มีรถปรับอากาศชั้น1 ของบริษัทเชิดชัยทัวร์ออกทุกวันๆละ 4 เที่ยว ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๒๒.๑๐ น. นอกจากนี้ท่านที่จะไปอำเภอทับคล้อท่านสามารถเดินทางโดยรถโดยสารได้หลายสายที่ผ่านสี่แยกเขาทราย จังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นท่านสามารถต่อรถโดยสารไปยังวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) อำเภอทับคล้ออีกเพียง ๓ ก.ม.

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2936-3660, 0-2936-3666

 
group sex porn