เรียนเชิญร่วมบุญกับทางวัดทับคล้อ พิมพ์

พระพุทธเมตตา

เรียนเชิญร่วมบุญสร้างรูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนาม "พระพุทธเมตตา" ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ เมตร สูง ๖๐ เมตร โดยท่านสามารถร่วมบุญได้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) พิจิตร

ร่วมบุญหล่ะพระ

เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปทองคำ โดยท่านสามารถร่วมบุญถวายได้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล (พระครูวิสุทธภาวนาคุณ) ณ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร "บุญพาเรามา กุศลตามเราไป"