สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
"ดูก่อนอานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใด เจติยจาริกของพระตถาคตเจ้าทั้ง ๔ ตำบลนี้แล้ว จักเป็นคนเลื่อมใส เมื่อกระทำกาลกิริยา(ตาย)ลง ชนทั้งหลายเหล่านั้น จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์" สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความ ๔ ตำบลว่าเป็นที่ควรเห็น ควรดู ควรให้เกิดสังเวชของกุลบุตร กุลธิดา ผู้มีศรัทธาด้วยประการฉะนี้แลนี้เองเป็นที่มาของสังเวชนียสถาน ๔ แห่งในดินแดนพุทธภูมิ ที่ชาวพุทธทั้งหลายสมควรอย่างยิ่งที่จะไปนมัสการ กราบไหว้สักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต
อ่านเพิ่มเติม...
 
บทสัมภาษณ์หลวงพ่อโกศล

พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ

บทความสัมภาษณ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพระครูวิสุทธิภาวนาคุณ
โดย.. นิตยสารโลกทิพย์ ฉบับที่ ๔๔๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐


" ก่อนที่อาตมาจะมาเป็นเจ้าอาวาสโยมพ่อบอกว่าไปเป็นเจ้าอาวาสน่ะ ให้ทนเอาลูกแล้วพูดเพราะๆ จะเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าคน ให้ทนเอาลูกแล้วพูดเพราะๆ ห้ามติ ติเดี๋ยวไม่เจริญ ถ้ามันยุ่งแสดงว่ามันจะเจริญ ถ้ามันเงียบๆ มันไม่เจริญ จะมีคนผิดบ้าง แต่เราในฐานะเป็นเจ้าของห้ามพูดทนเอาลูก แล้วพูดเพราะๆ แล้วรวยทุกคน อาตมาเป็นเด็กเลี้ยงควายยังสร้างวัดใหญ่ได้เลย ฉะนั้นให้จำไว้ว่า ทนเอาแล้วก็พูดเพราะๆ แล้วจะเจริญ "

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปาฐกถาธรรม เรื่อง "กายและจิต"

เราเคยอ่านและเข้าใจกันดี เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติและธรรมะ แต่การที่เราจะรู้จักสำรวมจิตให้ตั้งมั่น และประพฤติปฏิบัติให้แน่วแน่ได้นั้น ต้องผ่านการฝึกอบรมพอสมควร โดยจะต้องไม่ลืมว่า ธรรมชาติโดยตัวของมันเองนั้นไม่มีทางที่จะปรับตัวเองได้ดีขึ้นได้ ต้องอาศัยจิตช่วยปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ จึงจะดีขึ้นได้ การปรับปรุงจิตช่วยให้ดีขึ้นมาเรื่อยๆนับแต่เริ่มต้น แม้ความเป็นอยู่ของโลกจะเปลี่ยนแปลงผันผวนไปสู่ความผิดหวังอยู่บ้างก็จริง แต่พลังจิตจะช่วยให้เรา มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความสงบสุขจนได้

อ่านเพิ่มเติม...
 
เรียนเชิญร่วมบุญกับทางวัดทับคล้อ

พระพุทธเมตตา

เรียนเชิญร่วมบุญสร้างรูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนาม "พระพุทธเมตตา" ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ เมตร สูง ๖๐ เมตร โดยท่านสามารถร่วมบุญได้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) พิจิตร

ร่วมบุญหล่ะพระ

เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบุญหล่อพระพุทธรูปทองคำ โดยท่านสามารถร่วมบุญถวายได้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล (พระครูวิสุทธภาวนาคุณ) ณ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร "บุญพาเรามา กุศลตามเราไป"

 
บทสัมภาษณ์หลวงพ่อเกตุมดีฯ

พระครูภาวนาวรคุณ

บทความสัมภาษณ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพระครูภาวนาวรคุณ
โดย.. นิตยสารโลกทิพย์ ฉบับที่? ประจำเดือน


"มักมีญาติโยมชอบถามอาตมาว่า มีความลำบากอย่างไรบ้างนั้น อาตมานึกไม่ออก เพราะอาตมาไม่เคยคิดว่าลำบากเลย เพราะความทุกข์ยากลำบากนั้น เป็นธรรมะปฏิบัติที่เพิ่มปัญญาบารมีอย่างยิ่ง ที่อาตมาต้องการที่สุด"

อ่านเพิ่มเติม...
 
ติดตามข่าวสารทาง Facebook

 
group sex porn